logo Hoogthij
  • Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold0

Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold

20101216101713-039_logo dorpsbelangVereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold bevordert en behartigt de sociale en culturele samenhang in Steenwijkerwold voor inwoners, ondernemers en verenigingen. In overleg met gemeente en provincie en samen met vrijwilligers uit ons dorp, wordt gezorgd voor onderhoud, verbeteringen en nieuwbouw van infrastructuur, van gebouwen en objecten. Stimulering van recreatie en toerisme en realisatie van natuurprojecten.

Deze vereniging organiseert ook diverse activiteiten voor de inwoners, zoals

Dus behartiging van het algemene welzijn van alle inwoners, jong en oud!

Voor meer informatie:

Secretariaat : Pastoor Muitemanstraat 35
8345 RW Steenwijkerwold
Website : www.steenwijkerwold.eu
Email : info@dorpsbelang.eu