logo Hoogthij
  • Afscheid van de voorzitter van Hoogthij Pier Antuma0

Afscheid van de voorzitter van Hoogthij Pier Antuma

Pier Antuma was dit voorjaar aftredend als bestuurslid van Hoogthij. Na 6 jaar voorzitter te zijn geweest heeft hij besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Wij zijn Pier zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid en de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de ambities die bij de oprichting van Hoogthij zijn geformuleerd. In een informeel samenzijn hebben wij afscheid van Pier genomen en hem bedankt voor alle werkzaamheden die hij in de afgelopen jaren voor ons bestuur maar met name ook voor Hoogthij als geheel heeft verricht.

Met dit afscheid kwam de functie van voorzitter vacant. In de bestuursvergadering van maandag 29 augustus heeft het bestuur besloten huidig vice-voorzitter Siemen Bakker, tot voorzitter te benoemen.