logo Hoogthij
  • Ergotherapie Kop van Overijssel0

Ergotherapie Kop van Overijssel

20110331215141-084_eecgdhhfBij ergotherapie worden mensen behandeld met een lichamelijke beperking en/of handicap, zodat zij optimaal kunnen functioneren in hun woon- en werkomgeving. Een ergotherapeut adviseert mensen over aanpassingen in hun woning of op het werk en denkt mee over mogelijkheden in het huishouden, zelfzorg, dagbesteding, hobby`s, sociale contacten en vervoer. Ook kan ergotherapie gericht zijn op arbeidsreïntegratie of op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Hoe werkt het?
Een ergotherapeut inventariseert eerst de beperkingen die de patiënt ondervindt. Vervolgens stelt de ergotherapeut een doel en zoekt naar oplossingen voor problemen die men tegenkomt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor hulpmiddelen. Een ergotherapeut bekijkt de woon- en werksituatie en stelt vast of er aanpassingen gedaan moeten worden. Dit kan varieëren van het weghalen van drempels, een aangepast toilet, een verlaagd aanrecht, een traplift of een speciaal toetsenbord voor op de werkplek et cetera. Een ergotherapeut leert de patiënt de aangepaste voorzieningen te gebruiken. Ook geeft de therapeut adviezen over bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel) of over vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld zelf leren eten).

Voor meer informatie:

Contactpersoon : Mevr. Loderus
Website : www.ergotherapie-kopvanoverijssel.nl
Telefoon : 06-26723600