logo Hoogthij
  • Lucy Wink wordt gastvrouw van Hoogthij0

Lucy Wink wordt gastvrouw van Hoogthij

Per 1 juni jongstleden is Lucy Wink aangesteld als medewerkster van Hoogthij. Lucy is inmiddels al vele jaren een vaste kracht en daarmee een bekend gezicht geworden in en van Hoogthij. Het bestuur is dan ook zeer content dat Lucy de functie van gastvrouw Hoogthij heeft geaccepteerd. Met deze aanstelling zijn de taken die Lucy de afgelopen jaren heeft vervuld geformaliseerd en tevens uitgebreid. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Lucy deze baan een goede verdere invulling zal geven. Wij wensen Lucy daarbij veel succes!

Medio juni heeft Anja van Eijck in een gesprek met bestuursleden van Hoogthij kenbaar gemaakt, dat zij haar contract niet wenst te verlengen. Dit betekent dat haar arbeidsovereenkomst met Hoogthij per 15 augustus 2014 eindigt. Het bestuur van Hoogthij vindt het erg jammer dat zij dit besluit heeft genomen, maar respecteert haar keuze. We hebben haar leren kennen als een persoon die erg betrokken is bij Hoogthij en verschillende plannen in ontwikkeling had om Hoogthij verder op de kaart te zetten.

Het bestuur van Hoogthij beraadt zich of, en zo ja, hoe de functie van bedrijfsleider ingevuld gaat worden. Hierover volgen nadere mededelingen na de vakantie.